Mbledhje publike nr. 8 më 29.3.2011

Mbledhja e 8-të, publike, e KRD mbahet më 29.3.2011 (e martë), nga ora 12:00, me këtë rend dite.Accessibility

Accessibility