1

Njoftim për shtyp

Publikohet raporti i dytë për mbulimin mediatik të referendumit
Konstatohen pa rregullsi gjatë emetimit të propagandës ë paguar publike për referendumin

Radiodifuzerët nuk e kan shkelur heshtjen

Publikohet Raporti i parë i monitorimit të prezantimit mediatik të Referendumit 2018

Propaganda publike për referendumin duhet të ndahet nga përmbajtjet tjera të mediumeve

Shkelja e rregullave të reklamimit të referendumit

Anketat deri më datë 24, kurse heshtja e referendumit deri më 28 shtator

Dy procedura kundërvajtëse për reklamim të referendumit