1

Oficerët për mbrojtjen e të dhënave personale

Информација:   Person për kontakt: Maja Damevska, Udhëheqës në Njësinë për përkrahjen e punës së  Këshillit të Agjencisë  në Sektorin për përkrahjen e punës së Drejtorit dhe Këshillit të Agjencisë

      е-adresa: m.damevska@avmu.mk
      tel: (02) 3103 429

Информација:   Person për kontakt: Ivana Nikiq Lekvidator në Seksionin për punë materiale dhe logjistikë në Sektorin për financa dhe logjistikë

      е-adresa: i.nikic@avmu.mk
      tel: (02) 3103 443

Информација:   Person për kontakt: Sasho Petrushevski, Bashkëpuntor i lartë në Njësinë për mrojtjen e të drejtave të audorit në Sektorin për planifikim strategjik dhe të drejtat e autorit

      е-adresa: s.petrusevski@avmu.mk
      tel: (02) 3103 448