Formular – Kërkesë për marrjen e lejes

image_pdfimage_print

  Kërkesën për ndarjen e lejes pa publikimin e konkursit publik për emetim televiziv mund ta merrni këtu

 Formularin për ofrimin e kushteve teknike dhe hapësinore për televizion nëpërmjet ORPKE mund ta merrni këtu 

 

SI MUND TA SHKRUANI STRUKTURËN E PROGRAMIT/MUZIKËN NË FLETËPRAQITJET?

Që më lehtë ta shkruani strukturën e programit të planifikuar, respektivisht strukturën e muzikës së planifikuar në fletëparaqitjet, Agjencia përgaditi exell tabela, me ndihmën e së cilave automatikisht llogaritet kohëzgjatja në program/ muzika, kohëzgjatja e programit në funksion dhe përfaqësimi në funksion.

Eksel tabelat mund ti merrni nl linqet e më poshtme:

 Koncepti programor për serviset programore televiziveAccessibility

Accessibility