Politikën e shfrytëzimit të ‘cookies’

image_pdfimage_print

Politikë për privatësinë e të dhënave personale të ueb faqes www.avmu.mk

Kjo politëkë e privatësisë të tëdhënave personale të ueb faqes e rregullon mënyrën me të cilën www.avmu.mk i mbledh, shfrytëzon dhe i zbulon të dhënat të mbledhura nga shfrytëzuesit e ueb faqes www.avmu.mk.

Politika e privatësisë  vlen vetëm për ueb faqen dhe nuk vlen për të dhënat personale që mblidhen në mënyra të tjera.

informacionet të cilat i mledhim?

Ne nuk mbledhim të dhëna personale për ju, nëse nuk na dërgoni mesazh me postë elektronike, me çka me vetëdëshirë i jepni të dhënat personale (emrin, mbiemrin, info kontaktin).

Të dhënat personale të ndjekësve të ueb faqes tonë të cilat janë pranuar për shkak të parashtrimit të kërkesës për qasje në informatat me karakter publik, pyetje, parashtresa dhe pyetje të tjera nën kompetencë të Agjencisë ruhen dhe përpunohen vetëm në pajtueshmëri me ndryshimin e proceduarave interne dhe Ligjin për mbrojtjen e të dhënave prsonale.

Gjatë vizitës së ueb faqes, duke marë parasyshë natyren e internetit, mblidhen të dhëna të cilat i evidentojnë shfrytëzueit, por vetë nuk janë të mjaftueshm për të identifikuar një person të caktuar dhe për të përfaqësuar treguesit statistikorë që përdoren për të përmirësuar cilësinë e faqes së internetit. Informacionet e tilla mund të përfshijnë emrin e shfletuesit të internetit, numrin e vizitave, kohën mesatare të shpenzuar në faqe, llojin e pajisjes dhe informacionin teknik për lidhjen e përdorur nga përdoruesi gjatë vizitës në vend, siç është sistemi operativ dhe furnizuesi i Shërbimi i Internetit, IP (Internet Protocol) adresat që janë caktuar nga ISP-të dhe janë të ndryshme për secilin përdorues të internetit dhe informacione të ngjashme.

Cookies e kërkuesit në internet

“Cookies” janë skedarë të vegjël të vendosur në kompjuterin tuaj përmes shfletuesit tuaj të internetit (nëse i lejoni ato) në mënyre që serverat tanë të njohin kompjuterin dhe shfletuesin tuaj kur përdorni shërbimin tonë. Brenda “cookies” vendoset një ID unike (numri i gjeneruar në mënyre të rastësishme) nga serverët tanë të internetit për të ruajtur informacione të caktuara (identifikimi i përdoruesve, pamjet unike, Etj). Në faqen e internetit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ekziston vetëm një lloj i tillë i “Cookies” që zhduken pas shkyçjes së shfletuesit, ndryshe nga ato që mund të mbahen të regjistruara në kompjuter gjatë periudhës së gjatë. Me ndihmën e dosjeve të tilla, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele monitoron lëvizjen e vizitorëve në faqen e internetit dhe mbledh kështu të dhëna për të përmirësuar përvojën e përdoruesit dhe për të optimizuar dhe përmirësuar funksionalitetin e internetit.

Ndryshime në politikën e privatsisë të tëdhnave private në ueb faqe

Agjencia ka të drejtë që ta prditësojë këtë Politikë të privatësisë të tëdhënave private në çdo kohë. Kur ta bëjm këtë do të japim njoftim në ueb faqen dhe do ta rishikojmë datën e prditësimit në nund të kësaj faqje. Përdoruesi pranon dhe pajtohet që është përgjegjësia e tij të kontrollojë periodikisht Politikën e Privatësisë dhe të jetë i vetëdijshëm për ndryshimet.

Pranimi i kushteve

Duke përdorur këtë faqe, Përdoruesi pajtohet me termat e kësaj Politike të Privatësisë. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i faqes së internetit pas ndryshimeve në këtë Politikë do të konsiderohet pranimi juaj i ndryshimeve të bëra.

Përditësuar më :  korik 2019Accessibility

Accessibility