Procedura në vijim

image_pdfimage_print

Procedura në vijim:

Shpallja nr. 08209/2023 – Licenca për Firewall, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 15.05.2023, ora 10:00.

Furnizimi publik mund të shihet në këtë link

Shpallja nr. 08028/2023 – Shtypje me qira, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 19.05.2023, ora 09:00.

Furnizimi publik mund të shihet në këtë link

Shpallja nr.07601/2023 – Ruajtja e higjienës, – Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 12.05.2023, ora 10:00.

Furnizimi publik mund të shihet në këtë link


Procedura për furnizime publike në vijim, dhe për të cilat afati për dorëzimin e ofertave ka kaluar:

Shpallja nr. 06489/2023 Softuer për ëmbrojtjen e kompjuterëve dhe serverëve  – data e paraparë si ditë përfundimtare për dorëzimin e ofertave  është 28.04.2023, në ora 10:00.

Furnizimi publik mund të shihet në këtë link

Shpallja nr. 06290/2023 Paisje për higjienë, – data e paraparë si ditë përfundimtare për dorëzimin e ofertave  është 28.04.2023 година, në ora 12:00.

Furnizimi publik mund të shihet në këtë link

Shpallja nr.01438/2023 – Bileta Avioni, – data e paraparë si ditë përfundimtare për dorëzimin e ofertave  – është 21.02.2023, në ora 10:00.

Furnizimi publik mund të shihet në këtë link

Shpallja nr.04877/2023 – Mirëmbajtja e higjenës në hapësirat e Agjencisë, – data e paraparë si ditë përfundimtare për dorëzimin e ofertave  – është– 04.04.2023, në ora10:00.

Furnizimi publik mund të shihet në këtë linkAccessibility

Accessibility