1

Procesverbal nga seanca nr.21 me datë 18.06.215

pdfShkarko procesverbalin nga seanca nr. 20 me datë18.06.2015

pdfПProcesverbal nga vazhdimi i parë i seancës nr. 21 me datë 25.06.2015