1

Procesverbal nga seanca nr. 25 me datë 20.08.2015

pdfShkarko procesverbalin nga seanca nr. 25 me datë 20.08.2015

pdfПShkarko procesverbalin nga vazhdimi i seancës nr. 25 me datë 26.08.2015