1

Procesverbal nga seanca nr. 26 me datë 26.08.2015

pdfShkarko procesverbalin nga seanca nr. 26 me datë 26.08.2015

pdfПShkarko procesverbalin nga vayhdimi i seancës së 26-të me datë 02.09.2015