1

Programet, planet dhe raportet e punës për vitin 2021

Programi për punë dhe plani financiar i Agjencisë 

pdfProgrami për punë i Agjencisë për vitin 2021 (programi i aktiviteteve të planifikuara)

pdf Plani financiar i Agjencisë për vitin 2021 22.12.2021

pdfPlani financiar i Agjencisë për vitin 2021 – 28.05.2021

pdf Plani financiar i Agjencisë për vitin 2021  – 23.07.2021

pdf Plani financiar i Agjencisë për vitin 2021  – 14.09.2021

Plnet vjetore për realizimin e mbikqyrjes

pdfPlani vjetor për realizimin e mbikqyrjes programore për vitin 2021 

pdfPlani vjetor për realizimin e mbikqyrjes administrative për vitin 2021 

Plani vjetor për furnizime publike

pdfPlani vjetor për furnizime publike për vitin 2021 – 30.12.2020

pdfPlani për plotësimin e planit vjetor për furnizime publike për vitin 2021 –  31.05.2021 година

pdf Plani vjetor për parandalimin e korupsionit (PVPK) i Agjencisë për vitin 2021 
pdfZbatimi i procedurave për furnizime publike-PK 8.4-1