Seana publike nr.4 – 08.07.2022

Agjencia për shërbmie mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 4-ët publike e mbajti me datë 08.07.2022 me fillim prej ora 11:00

RENDI I DITËS

  1. Arsyetim nga Shoqëria Tregtare Radiodifuzive Ivanço Pashoski RADIO LAV SHPKNJP Ohër, lidhur me procedurën e fshirjes nga regjistri i transmetuesve.
  1. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility