Seanaca nr. 44 – 05.12.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 44-ët e  mbajti me datë 5.12.2022 me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 43-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 28.11.2022.
  2. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TELEVIZION PLUS SHPK Kumanovë për shkelje të nenit 54 paragrafi (5) të LSHMAAV dhe nenit 4 të Rregullores për sponzorim.
  3. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TELEVIZION PLUS SHPK Kumanovë për shkelje të nenit 92 paragrafi (3) të LSHMAAV.
  4. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TELEVIZION PLUS SHPK Kumanovë për shkelje të nenit 14 të Ligjit për mediat.
  5. Propozim për nisje të procedurës për kundërvajtje kundër Shoqërisë Tregtare për Radio – veprimtari difuzive TV SHUTEL SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 14 të Ligjit për mediat.
  6. Furnizim – kartolina për Vitin e Ri 2023.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility