Seanca e 59-të më datë 08.12.2012

Seanca e 59-të e Këshillit të Radiodifuzionit më datë 08.12.2012 (e shtunë), me fillim në ora 15:00

 

Rendi i ditës

 

1 Propozim-Plani  financiar i Këshillit të Radiodifuzionit për vitin 2013

 

2 Propozim – Plani vjetor për sigurime publike të Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës  për  vitin 2013

 

3 Propozim – Renditje  të procedurave për furnizime publike  në Sektorë  për  vitin 2013 në Këshillin e Radiodifuzionit  për Planin vjetor për furnizime publike

 

4 Informacion në lidhje me mosrealizimin e biletave ajrore në vijën Shkup – Jerusalim – Shkup

 

5 Propozim – Vendime për shpërndarjen e furnizimeve publike për nevojat e Këshillit të Radiofifuzionit

 

6 Të ndryshmeAccessibility

Accessibility