Seanca e 60-të më 12.12.2012

Seanca e 60-të e Këshillit të Radiodifuzionit më datë 12.12.2012 (e mërkurë), me fillim në ora 11:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i proces verbalit nga mbledhja e 56-të e mbajtur më datë 27.11.2012

 

2. Pluralizmi politik në lajmet televizive  e  servisit publik radiodifuzif

 

3. Miratim i punëve të brendshme dhe procedurave për zbatimin e projekti nga  pranuesit e fundit /shfrytëzuesit e fundit  të IPA Komponentës I

 

4. Raportim nga trajnimi me temë “Aftësitë themelore të kontabilitetit (llogaritë)” e përgatitur nga Milaim Abduraimi

 

5. Raportim nga trajnimi  “Aftësi komunikuese” e përgatitur nga Milaim Abduraimi

 

6.  Të ndryshmeAccessibility

Accessibility