Seanca nr. 02 – 20.01.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 2-të e mbajti me datë 20.01.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 46-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 9.1.2022.
  2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 1-rë e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 9.1.2022.
  3. Propozim për shpalljen e konkursi publik për themelimin e marëdhënies së punës dhe zbatimin e procedurës për punësim në kohë të caktuar, me propozim-vendim dhe propozim-shpallje publike.
  4. Propozim për dhënie miratim për zbatim të procedurës për furnizim publik-shërbim: Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve dhe për pjesëmarrjen në shikueshmërinë totale të stacioneve televizive.
  5. Propozim për dhënie miratim për zbatim të procedurës për furnizim publik-mallra: Virtualizimi dhe pajisjet përkatëse.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility