Seanca nr. 03 – 27.01.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 3-të e mbajti me datë 27.01.2023 me fillim prej ora 14:05

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 2-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 20.01.2023.
  2. Propozim për ndalimin e procedurës së inicuar për marrjen e lejes të TV Shutell nga Shkupi.
  3. Propozim-vendim për ndryshimin e strukturës së pronësisë të Jon Radio nga Struga.
  4. Propozim – aktvendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të SHTR SKAJ RADIO PLUS SHPKNJP Berovë.
  5. Propozim për dhënien miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim:   Shërbime revizioni.
  6. Propozim për dhënien miratim për zbatim të procedurës për furnizim publik – shërbim: Bileta avioni.
  7. Propozim për dhënien miratim për zbatim të procedurës për furnizim publik – shërbim: Shërbime për sigurim – financiar.
  8. Propozim – vendime për pages të dëmshpërblimit për vdekje të anëtarit të familjes.
  9. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility