Seanca nr. 1 – 04.01.2024

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 1-të e mbajti me datë 04.01.2024 (e enjte) me fillim prej ora 14:05 në hapsirat e Agjencisë.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 41-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 25.12.2023.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 10-të publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 25.12.2023.
  3. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 42-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 25.12.2023.
  4. Propozim – aktvendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të Institucionit të arsimit të lartë privat Universiteti i Shkupit – Shkup, Institucion radiodifuziv jofitimprurës UNIVERZUM SHKUP.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik – mallra: Softuer – sistem i regjistrit elektronik të rrjeteve publike të komunikimit elektronik, ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesës dhe ofruesve të shërbimeve, platformës për shkëmbim të videove.
  6. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik:  Shërbim nga agjenci private për punësim.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility