Seanca nr. 1 – 05.01.2022

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive mbajti seancën e parë më datë 05.01.2022 me fillim nga ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 38-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 24.12.2021.
  2. Propozim për vërejtje publike studentit të Radios Universitare FM 92.9 për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 të ZAVVMU.
  3. Propozim për ngritjen e procedurës për kundërvajtje kundër Shoqërisë për tregti dhe shërbime TOTAL TV DOO Shkup për shkelje të nenit 143 të ZAVMU.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility