Seanca nr. 1 më datë 04.01.2013


Seanca nr. 1 e Këshillit të Radiodifuzionit më datë 04.01.2013 (e premte) me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 58-të e mbajtur më 07.12.2012

2. Raport për parkimin e veturave zyrtare të Këshillit të Radiodifuzionit me Propozim vendim

3. Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR Telelevizionit SITEL 3- Shkup, i transmetuar më 3 nëntor 2012

4. Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqatës Radiodifuzive NASHA TV –Shkup, i transmetuar më 3 nëntor 2012

5. Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR ALFA TV-Shkup i transmetuar më 3 dhjetor 2012

6. Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqatës tregtare radiodifuzive  24 VESTI (LAJME)– Shtip, i transmetuar më 3 nëntor 2012

7. Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqatës tregtare radiodifuzive TELEVIZIONI SONCE –Prilep, i transmetuar më 3 nëntor 2012

8. Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR KANAL 5 PLUS- Shkup, i transmetuar më 3 nëntor 2012

9. Propozim vendim për fondet e depozitimit të Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës

10. Të ndryshme

 Accessibility

Accessibility