Seanca nr. 10 – 16.03.2022

REDNI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të Seancës së I1rë Publike të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 10.03.2022.
  2. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 9-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 10.03.2022.
  3. Propozim për ndërprerjen e procedurës së filluar për heqjen e licencës për transmetim radiofonik të Kompanisë Transmetuese Tregtare RADIO LA COSTA SHPKNJP Vinicë, nr.08-93, datë 05.01.2015.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility