Seanca nr. 10 me datë 24.02.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 10-të do ta mbaje me datë 24.02.2014 (e hënë) me fillim prej ora 10:00..


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 10-të do ta mbaje me datë 24.02.2014 (e hënë) me fillim prej ora 10:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 8-të e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 13.02.2014.

2. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 9-të e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 18.02.2014.

3. Raport nga monitorimi i serviseve programore, të programit SHTR TV BOEM Kërçovë, transmetuar me datë 17 shkurt 2014.

4. Kërkesë nr. 11-42 me datë 05.02.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 6 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime Spejs Tel Net Shkup.

5. Kërkesë nr. 11-60 me datë 17.02.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 5 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir.

6. Kërkesë nr. 11-46 me daë 19.02.2014, për regjistrimin e pakos digjitale të servist programor nr. 10 të Shoqërisë për telekomunikacion PET NET Gjevgjeli.

7. Kërkesë nr. 11-65 me datë 19.02.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 56 të Telekomit Maqedonas SHA Shkup.

8. Raport nga Këshillimi me temë “Mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të ngjashme gjatë kryerjes së veprimtarisë/aktiviteteve të ritransmetimit kabllor” e mbajtur me datë 13.02.2014 në Gjyqin e Apelit – Manastir, përgatitur nga Slobodan Beliçanski.

9. Të ndryshme.



Accessibility

Accessibility