Seanca nr. 11 – 18.03.2022

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 10-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 16.03.2022.
  2. Draft-raport vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2021.
  3. Propozim për shqiptimin e masës ndaj operatorit ALTRA-SAT nga Ohri për shkeljen e nenit 141 nga LSHMAAV.
  4. Propozim për shqiptimin e masës ndaj TV Due për shkelje e nenit 14 nga Ligji për media.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për inicimin e procedurës për furnizim publik për lëndën e rradhës për furnizim publik-shërbim: Mirëmbajtje e sistemit softuerik për mbikëqyrjen e serviseve të radios dhe televizioneve dhe mbikëqyrje të ORRPKE.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility