Seanca nr.11 – 21.03.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 11-të e mbajti me datë 21.03.2023 me fillim prej ora 14:05

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 10-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 13.3.2023.
  2. Draft-raporti vjetor për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2022.
  3. Propozime për heqjen e lejeve për transmetim në televizion dhe radio.
  4. Propozime për ndërprerjen e procedurave të inicuara për heqjen e lejeve për transmetim në televizion dhe radio.
  5. Propozim-vendim për ndryshimin e stukturës së pronësisë ndaj SHTR RADIO PRO-FM nga Gostivari.
  6. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim: Lavazh të makinave.
  7. Informacion për pagesën e anëtarësimit vjetor për EPRA për vitin 2023.
  8. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility