Seanca nr.12 – 26.03.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 12-të e mbajti me datë 26.3.2024, me fillim në ora 13:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 9-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 3.2024.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 11-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më3.2024.
  3. Propozim-raport vjetor për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin
  4. Propozim-udhëzim për transmetuesit për Zgjedhjet Presidenciale dhe Parlamentare 2024.
  5. Propozim-qëndrim i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele në lidhje me rezultatin nga revizioni i kryer nga revizor i pavarur për vitin 2023.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për marrjen e vendimit për furnizimin e mallit – Pllakë Gravoglas e gdhendur me laser, me vlerë të parashikuar  nën kufijtë e vlerës për zbatimin e Ligjit për furnizim publik.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility