Seanca nr. 12 – 28.03.2022

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 11-të e Këshillit të Agjencisë për shëbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 18.03.2022.
  2. Propozim – Raport vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2021.
  3. Propozim pë përcaktimin e qëndrimit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele lidhur me rezultatin e realizimit të auditimit nga auditori i pavarur për vitin 2021.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility