Seanca nr. 12 me datë 28.02.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 12-të do ta mbaje me datë 28.02.2014 (e premte) me fillim prej ora 10:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 12-të do ta mbaje me datë 28.02.2014 (e premte) me fillim prej ora 10:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 11-të e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 25.02.2014.

2. Informacion në lidhje me konstatimin e koncetrimit të palejuar mediatik tek SHTR Radio Muzikore KMR Kumanovë, në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për veprimtari radiodifuzive.

3. Informacion në lidhje me njoftimin nga SHTR Radio Fama Tetovë për bashkëpunimin me Radio IRIB nga Irai.

4. Propozim paraqitje për evidentimin në regjistrin e operatorëve të rrjetit të komunikacionit publik dhe regjistrimi i serviseve programore.

5. Propozim paraqitja e evidentimit në regjistër të dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesave.

6. Kërkesë nr. 11-73 me datë 25.02.2014, për regjistrimin e pakos digjitale servisi programor nr. 59 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BRAOUDBEND Shkup, për qytetin e Shkupit, Tetovë Veles, Shtip dhe Prilep.

7. ë ndryshme.Accessibility

Accessibility