Seanca nr. 12-të më datë 06.03.2013

 

Seanca nr. 12-të e Këshillit të Radiodifuzionit më datë 06.03.2013 (e mërkurë) me fillim prej ora 12:00

 

Rendi i ditës

 

1.    Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 9-të e Këshillit, e mbajtur më 12.02.2013

 

2.    Projekt  raporti për punën në Këshillin e Radiodifuzionit  të Republikës së Maqedonisë për vitin 2012

 

3.    Raport nga monitorimi i sjelljes së radiodifuzerëve në periudhë para fillimit të fushatës zgjedhore

 

4.    Të ndryshmeAccessibility

Accessibility