Seanca nr.13 – 02.04.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 13-të e mbajti me datë 2.4.2024, nëpërmjet lidhjes video-konferencë me fillim në ora 14:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 12-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 26.3.2024.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 12-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më3.2024.
  3. Propozim për inicimin e procedurës për heqjen e lejes të SHTR TELEVIZIONI SONCE SHPKNJP Prilep.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility