Seanca nr. 13-të më datë 13.03.2013

 

Seanca nr. 13-të  më datë 13.03.2013 e (mërkurë) me fillim prej ora 12:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja nr. 10-të e Këshillit, e mbajtur më datë 21.02.2013.

 

2. Miratim i procesverbalit nga mbledhja nr. 11- të e Këshillit, e mbajtur më datë 27.02.2013

 

3. Raport nga monitorimi i mbulimit mediatik gjatë fushatës zgjedhore

 

4. Raport nga Pilot revizioni në kuadër të Tvinin projektit “ Përmbajtje e procesit të decentralizimit fiskal nëpërmjet  ngritjes së kapaciteteve për  drejtim fiskal stabil dhe  fiskalizim të brendshëm në nivel  qendror” .

 

5. Analizë për inicimin e kontestit për vendimet e Këshillit të Radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë (në periudhë prej  vitit 2007 deri  në shkurt 2013).

 

6. Informacion pas ankesës së TV Dibrës – Dibrër me propozim qëllimin për  çkyçjen e servisit programor televiziv të SHTR TV Zhupa – fsh. Papradnik i Vogël  Centar  Zhupa,  nga paketa programore e operatorit të rrjetit të komunikimit publik G-ON – Dibër

 

7. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility