Seanca nr. 14 me datë 10.03.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 14 do ta mbaje me datë 10.03.2014 (e hënë)…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 14 do ta mbaje me datë 10.03.2014 (e hënë), me fillim prej ora 11:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 13 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 04.03.2014.

2. Propozim raport për punën e Këshillit të radiodifuzionit në Republikën e Maqedonisë për vitin 2013.

3. Propozim program për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2014.

4. Propozim formularë për shpërndarjen e lejeve për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive pa shpallje.

5. Informacion për nevojën e pagesës së mjeteve për shfrytëzimin e internetit sistemi distributiv në Regjistrin Qendror të Republikë së Maqedonisë, me propozim vendim.

6. Informacion për kërkesën në pajtueshmëri për ndërrimin e strukturës pronësore të Shoqërisë tregtare radiodifuzive të RADIO LA KOSTA Vinicë, me propozim vendim.

7. Informacion për kërkesën në pajtueshmëri për ndërrimin e strukturës pronësore të Shoqërisë tregtare radiodifuzive të TV MTM Shkup, me propozim vendim.

8. Informacion për kërkesën në pajtueshmëri për ndërrimin e strukturës pronësore RADIO – MERLIN Dibër.

9. Propozim memorandum për bashkëpunim ndërmjet Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Fakultetit për ArtetdramatikenëShkup “Shën Kirili dhe Metodi”.

10. Propozim memorandum për bashkëpunim ndërmjet Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Universitetit të shkencave informatike dhe teknologjike “Shën Apostol Pavle” Ohrid.

11. Propozim për raportin vjetor për realizimin e kontrolleve nga ana e oficerëve për mbrojtjen e të dhënave personale në Këshillin e radiodifuzionit të RM-ës në vitin 2013.

12. Raport nga punëtoria me temë” Furnizimet publikeshërbimet administrative dhe të punësuarit në sektorin publik” e mbajtur me date 21 dhe 22 shkurt në hotel „Kontinental” në Shkup.

13. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility