Seanca nr. 14-të më 15.03.2013

 

Seanca nr. 14-të e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës më datë 15.03.2013 (e premte), me fillim prej ora 12:00

 

Rendi i ditës

 

1.    Propozim raport përpunën e Këshillit të Radiodifuzionit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2012

 

2.    Raport për mënyrën e raportimit të lajmeve në dhjetë ditët e para të fushatës zgjedhore

 

3.    Kërkesë nr. 11-55 më datë 28.02.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor nr. 3 të SHTR – operatori i rrjetit kabllovik  Kabllor – L- Net Labonishtë Strugë

 

4.    Kërkesë nr. 11-53 më datë 27.02.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor nr. 2 të SHTR – operatori i rrjetit kabllovik  GLOBAL NET KTV- Krushevë

 

5.    Kërkesë nr. 11-44 më datë 05.02.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor nr. 1 të shoqatës për prodhimin e tregtisë dhe shërbime IMPERIA SAT – Çashka

 

6.    Kërkesë nr. 11-59  më datë  12.03.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor nr. 43 të shoqatës telekomunikim inzhenieringu, softuer, tregti dhe shërbime “БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД” – Shkup, për të gjithë filialet

 

7.    Kërkesë nr. 11-60 më datë 2.03.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor nr. 39  të Telekomit Maqedonas SHA – Shkup

 

8.     Kërkesë nr. 11-48 më datë 12.02.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor nr. 4 të SHTR  operatori i rrjetit kabllovik  Kabllor KDC-VT – Probishtip

 

9.    Kërkesë nr. 11-58 më datë 11.03.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar  servisi programor të SHTR – operatori i rrjetit kabllor ROBI – Shtip, për qytetet Shtip, Shkup, Shën Nikole, Veles, Strumicë, Koçan dhe Kavadarc

 

10.    Kërkesë nr. 11-58 më datë 11.03.2013,për plotësimin e paketës së regjistruar  digjitale  servisi programor nr. 16 të SHTR – operatori të rrjetit të komunikimit public, SHTR ROBI- Shtip, për të gjithë filialet

 

11.    Informacion mbi monitorimimin kontrolues të  paketës programore të Shoqatës për tregti dhe shërbime TOTAL TV- Shkup, propozim vendim

 

12.    Propozim mendim në lidhje me Kërkesën e MInistrisë së shoqërisë infromatike dhe administratë (nr. 03 – 1133/1 më date 13.03.2013)

 

13. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility