Seanca nr.15 – 12.04.2024

Agjencisa për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 15-të e mbajti me datë 12.04.2024,  nëpërmjet lidhjes video-konferencë me fillim në ora 20:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 14-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 8.4.2024.
  2. Draft-udhëzim për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit për transmetuesit për Zgjedhjet Presidenciale dhe Parlamentare 2024.
  3. Propozim për ndërprerjen e procedurës së inicuar për heqjen e lejes për transmetim televiziv të SHTR TELEVIZIONI SONCE SHPKNJP Prilep.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility