Seanca nr. 15 me datë 17.03.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 15 do ta mbaje me datë 17.03.2014 (ehënë) me fillim prej ora 12:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 15 do ta mbaje me datë 17.03.2014 (ehënë) me fillim prej ora 12:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 13 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 04.03.2014.

2. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 14 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 10.03.2014.

3. Raport nga monitorimi i srevisit programor Ndërmarrja publike radiodifuzive RADIO-TELEVIZIONI MAQEDONAS- Shkup, Radiotelevizioni Maqedonas – Servisi i dytë programor (MRT 2), emetuar me datë 9 mars 2014.

4. Kërkesë nr. 11-108 me datë 07.03.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 4 të SHTR – operator i rrjetit kabllor STUDIO ANDES Radovish.

5. Kërkesë nr. 11-109 me datë 07.03.2014, për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programor nr. 1 të SHTR – operator i rrjetit kabllor STUDIO ANDES Radovish.

6. Kërkesë nr. 11-110 me datë 10.03.2014, për regjistrimin e pakos digjitale të servisit programor ne. 29 të SHTR operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, filialet telekabell – për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Koçani, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci.

7. Kërkesë nr. 11-111 me datë 10.03.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 8 të SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, filialet telekabell- pako përmbledhëse analoge për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën cikole, Strumicë, Koçani, Negotinë, Radovish dhe Kavadraci.

8. Kërkesë nr. 11-112 me datë 10.03.2014, për regjistrimin e pakos programore nr. 2 të SHTR – operator i rrjetit kabllor IGMAS – NET Manastir.

9. Kërkesë nr. 11-113 me datë 10.03.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programore nr. 3 të SHTR – operator i rrjetit kabllor BIV PIRAMIDA.

10. . Kërkesë nr. 11-113 me datë 10.03.2014, për regjistrimin e pakos digjitale së servisit programore nr. 2 të SHTR – operator i rrjetit kabllor BIV PIRAMIDA.

11. Raport për pjesëmarrjen e trajnimit njëditor me temë”Aplikimi në praktikë I ndryshimeve të fundit në Ligjin për furnizime publike” (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 28/2014 dhe nr. 43/2014) lidhur së bashku me ndyshimet e tjera të Ligjit për furnizime publike”, e organizuar nga ana e Shoqatës së juristëve të Republikës së Maqedonisë, e përgatitur nga Cvetanka Mitrevska dhe Biljana P. Parleva.

12. Informacion nga Konferenca regjionale me temë “ Indikatori për pavarësinë e trupave rregullator për media” që u mbajt në Tiranë, Shqipëri me datë 6 dhe 7 mars 2014, e përgatitur nga anëtarët e Këshillit të Agjencionit, Lazo Petrushevski dhe Seladin Xhezairi, si dhe Magdalena D.Dovleva.

13. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility