Seanca nr. 15-të më datë 21.03.2013

Seanca nr. 15-të e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës më datë 21.03.2013 (e enjte), me fillim prej ora 13:00

 

Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja  nr . 12-të e Këshillit, e mbajtur më datë 06.03.2013

 

2. Raport nga monitorimi i mbulimit mediatik  gjatë fushatës zgjedhore

 

3. Informacion për pagesën e kompensimit të lejes për ushtrim të  veprimtarisë radiodifuzive, pas përllogaritjeve të dorëzuara më datë 4 mars 2013.

 

4. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility