Seanca nr. 16 me datë 21.03.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 16 do ta mbaje me datë 21.03.2014 (e premte) me fillim prej ora 10:00.


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 16 do ta mbaje me datë 21.03.2014 (e premte) me fillim prej ora 10:00

Rendi i ditës

1 Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 15 e agjencisë e mbajtur me datë 17.03.2014

2 Specifikimi i metodologjisë për monitorimin e procesit zgjedhor në vitin 2014.

3 Propozim- Kërkesë për ndarjen e lejes pa publikimin e konkursit të hapur me Informacion për të dorzojnë vërejtje ndaj Draft kërkesës për ndarjen e lejes pa publikimin e konkursit të hapur.

4 Informacion në lidhje me dorëzimin e raporteve na auditori për auditimin e rraporteve vjetore të financave për llogaritë vjetore të Agjencisë për vitin 2013.

5. Kërkesë nr. 11-118 me datë 14.03.2014 për regjistrimin e pakos programore nr.4 Të Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV INTERNET Kumanovë.

6. Kërkesë nr. 11-118 me datë 14.03.2014 për regjistrimin e pakos programore nr. 3 të Shoqërisë për shërbime, prodhimtari dhe tregti VVV INTERNET. 7. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility