Seanca nr. 16-të më datë 27.03.2013

Seanca nr. 16-të e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës më datë 27.03.2013 (e mërkurë), me fillim prej ora 13:00

 

                                                                                            Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 17-të e Këshillit, e mbajtur më 13.03.2013
 

2. Miratim i procesverbalit nga mbledhja e 14-të e Këshillit, e mbajtur më 15.03.2013

 

 3. Raport për mënyrën e informimit në lajmet në periudhë gjatë fushatës zgjedhore
 

4. Raporte për e shkeljet konstatuara në periudhë gjatë fushatës zgjedhore
 

5. Kërkesë nr. 11-63 më datë 14.03.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar servisi programor nr. 9 të Shoqatës për tregti dhe shërbime TOTAL TV-  Shkup
 

6. Kërkesë nr. 11-65 më datë 20.03.2013, për plotësimin e paketës së regjistruar servisi programor nr. 40 të Telekomit Maqedonas SHA Shkup
 

7. Informacion për transmetimin jo legjitim të servisit programor televiziv  PINK TV, me propozim vendim
 

8. Propozim vendim për miratimin e mjeteve për heqjen e dëmeve të shkaktuara – dritare  të thyera në objektin e Këshillit, në pajtueshmëri me marrëveshjen për furnizime publike për sigurimin  shërbimeve të sigurta financiare, nr. 03 – 150/1 më datë 10.01.2013
 

9. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility