Seanca nr. 17 – 09.05.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 17-të e mbajti me datë 09.05.2023 me fillim prej ora 14:00

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 16-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur më 27.04.2022.
  2. Propozim për miratim të vendimit për ribalans të Planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2022.
  3. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj operatorit SKUPI KABLE nga Shkupi, për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
  4. Informacion në lidhje me kërkesën e dorëzuar nga Shoqata e stacioneve televizive regjionale dhe lokale, me propozim konkluzion.
  5. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility