Seanca nr.17 – 29.05.2023

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 17-të e mbajti me datë 29.05.2023 me fillim prej ora 14:20

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 16-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 29.5.2023.
  2. Propozim për sigurimin e mëtejshëm të mjeteve të nevojshme për realizimin e kontratës për furnizim publik – shërbim: Mirëmbajtje të higjienës.
  3. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility