Seanca Nr.18 – 06.05.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive mbajti seancën e 18-të më 6 maj 2020, me fillim nga ora 13:30.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Procesverbalit të vazhdimit të parë të seancës së 12-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 21.04.2020.
  2. Miratimi i Procesverbalit të vazhdimit të parë të seancës së 13-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime
  3. Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 21.04.2020.
  4. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 17-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 21.04.2020.
  5. Propozim për caktimin e masës ndaj Televizionit T RD Sitel DOOEL Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafit Z të ZAVVMU dhe nenit 16 dhe 17 të Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
  6. Propozim për caktimin e masës ndaj TELEVIZIA MAKPETROL DOOEL Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafit Z të ZAVVMU dhe nenit 16 dhe 17 të Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
  7. Propozim-vendim për ribalancimin e Planit Financiar të Agjencisë për vitin 2020.
  8. Propozim për plotësimin e Planit Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2020 të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive.
  9. Propozim për dhënie miratimi për zbatimin e procedurës së prokurimit publik – shërbim: Mirëmbajtja e modulit shtesë të zgjidhjes ekzistuese aplikative “Sistemi për regjistrin elektronik të rrjeteve të komunikimit publik”.
  10. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility