Seanca nr.18– 06.05.2020

image_pdfimage_print

Agjencia seancën e 18-të të Këshillit e caktoi më 06.05.202, e cila do të mbahet përmes një video konference me fillim në ora 13:30.

RENDI I DITËS 

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i pare i seancës së 12-të të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, mbajtur më 21.04.2020.
  2. Miratim i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i pare i seancës së 13-të i Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizive, mbajtur më 04.2020.
  3. Miratim i Propozim-procesverbalit e seancës së 17-të të Këshillit të Agjencisë, e mbajtur më 21.04.2020.
  4. Propozim për vendosjen e një mase ndaj TRD Televizionit Sitell SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV dhe nenet 16 dhe 17 nga Rregullorja për mbrojtjen e të drejtave të minorenëve.
  5. Propozim për shqiptimin e masës të TRD TELEVIZIONIT MAKPETROLL SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV dhe nenet 16 dhe 17 i Rregullores për mbrojtjen e të drejtave të minorenëve.
  6. Предлог-одлука за ребаланс на Финансиски план на Агенцијата за 2020 година.
  7. Propozim për plotësimin e Planit vjetor për prokurim public për 2020 të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.
  8. Propozim për dhënien e aprovimit për zhvillimin e një procedure për prokurim publik-shërbim : Mirëmbajtja e modulit shtesë mbi atë ekzistues zgjidhjen е „Sistemit për regjistrim elektronik të rrjeteve të komunikimit publik“.
  9. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility