Seanca nr. 18 më 31.5.2012


Këshilli i Radiodifuzionit thërret  Seancën  e vet të 18-të më 31.5.2012 (e enjte), nga ora 9:00, me këtë rend dite dhe prej saj ka dalë ky procesverbal.

Mbledhja është e mbyllur për mediat, nga shkaku se bëhet fjalë për raport afarist të Këshillit me bankat afariste në RM dhe nxjerrja e të dhënave që janë pjesë përbërëse e kontratave nuk është e lejueshme pa pajtimin e palës tjetër.Accessibility

Accessibility