Seanca nr. 18 me datë 27.03.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 18-të do ta mbaje me datë 27.03.2014 (e enjte) me fillim prej ora12:00


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 18-të do ta mbaje me datë 27.03.2014 (e enjte) me fillim prej ora12:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit na seanca nr. 16-të e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 21.03.2014.

2. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 17-të e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 23.03.2014.

3. Raport na monitorimi i servisit programor të SHTR TELEVIZIONI Sonce, transmetuar me datë prej 17 mars deri më 23 mars 2014.

4. Raport nga monitorimi i servisit programor të RD NSHA TV Shkup, transmetuar me datë prej 17 deri më 23 mars

5. Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR Kanal 5 Plus Shkup, transmetuar me datë prej 17 deri më 23 mars 2014.

6. Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR Televizioni Sitel 3 Shkup, transmetuar me datë prej 17 deri më 23 mars 2014.

7. Iformacion për dorëzimin e ankesave dhe kërkesave, nga Aleati i Social Demokratëve të Maqedonisë (LSDM), lidhur me monitorimin e procesit zgjedhor në vitin 2014, me propozim – përgjigje.

8. Propozim përgjigje ndaj kërkesës për përkrahjen e idesë së NDI-Maqedonia për realizimin e fushatës së gjerë për fillimin e Kodeksit të sjelljes gjatë kohës së zgjedhjeve 2014.

9. Informacion për nevojën e ndërprerjes së marrëveshjes për bashkëpunim për shkak të moshës së punëtorit Slobodan Beliçanski, i punësuar në vendin e punës, Udhëheqës i sektorit për parandalimin e piraterisë dhe mbrojtjes së të drejtave të autorit dhe të drejtave të ngjashme, duke pasur parasysh se i plotëson kushtet për daljen në pension me propozim vendim.

10. Kërkesë nr. 11-157 me datë 19.03.2014, për regjistrimin e pakos digjitale servisi programor nr. 11 të Shoqërisë për telekomunikacion PET NET Gjevgjeli.

11. Kërkesë nr. 11-158 me datë 19.03.2014, për regjistrimin e pakos digjitale servisi programor nr. 62 të Shoqërisë për telekomunikacion inxhinieringu, softuer, tregti dhe shërbime BLIZU MEDIA END BROUDBEND Shkup, për qytetet Shkup, Tetovë Veles, Shtip, Prilep.

12. Kërkesë nr. 11-177 me datë 20.03.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 9 të SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, Filialet Telekabell – pako përmbledhëse analoge për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Koçani, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci.

13. Kërkesë nr. 11-179 me datë 20.03.2014, për regjistrimin e pakos digjitale servisi programor nr. 30 të SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, Filialet Telekabell – pako digjitale për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikole, Strumicë, Koçan, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci.

14. Të ndryshme.



Accessibility

Accessibility