Seanca nr.19 – 06.05.2020

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive mbajti seancën e 19-të më 6 maj 2020 duke filluar nga ora 14:00.

AGENDA

  1. Miratimi i Procesverbalit të seancës së 18-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, mbajtur më 06.05.2020.
  2. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës së prokurimit publik – mallra: Mjete mbrojtëse për parandalimin e Koronavirusit.
  3. Të ndryshme


Accessibility

Accessibility