Seanca nr. 19 – 17.05.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe aduiovizuele seancën e 19-të e mbajti me datë 15.05.2022 me fillim prej ora 10:30

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 18-тë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më 16.05.2022.
  2. Propozim për ndalim të procedurës së inicuar për marrjen e lejes për radio transmetim ndaj SHTR JON-RADIO SHPK nr.08-234 nga viti 30.04.2019.
  3. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility