Seanca nr. 19 me datë 31.03.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 19 do ta mbaje me datë 31.03.2014 (e hënë) me fillim prej ora 12:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 19 do ta mbaje me datë 31.03.2014 (e hënë) me fillim prej ora 12:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 18 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 27.03.2014

2. Propozim përgjigje ndaj kërkesës së SHTR Alsat – M (nr. ynë 03-1770/1 me datë 24.03.2014).

3. Raport nga monitorimi i servisit programor i Shoqërisë tregtare radiodifuzive ARAÇINA, Araçinë transmetuar me datë 24 dhe 25 mars 2014.

4. Raport nga monitorimi i servisit programor i SHTR TV Kiss Tetovë, transmetuar më 25 mars 2014 (shkelje e Nenit 75-gj paragrafi 1 nga Kodi zgjedhor).

5. Raport nga monitorimi i servisit programor TV Kiss, transmetuar me datë 25 mars 2014 (shkelje e Nenit 76 paragrafi 4 nga Kodi zgjedhor).

6. Raport nga monitorimi i servisit programor i SHTR TV Ohri e pavarur, transmetuar me datë 25 dhe më 27 mars 2014.

7. Raport nga monitorimi i servisit programor të Shoqërisë tregtare për veprimtari radio difuzive TV Shutel Shkup, transmetuar me datë 26 mars 2014.

8. Raport nga monitorimi i servisit programor SHTR TV Alfa Shkup, transmetuar me datë 27 mars 2014.

9. Informacion për hapjen e dhe mbylljen e procedurës së falimentimit të EUROSTIL Kriva Palankë dhe hapja e procedurës së likuidimit të KABEL KAM Rosman.

10. Informacion për lirimin nga pagesa e taksës radiodifuzive për pjesën e familjeve të banuara në fshatin Bukoviq, Komuna e Sarajit, me propozim vendim.

11. Kërkesë nr. 11-203 me datë 26.03.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 8 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir.

12. Kërkesë nr. 11-203 me datë 26.03.2014, për regjistrimin e pakos digjitale servisi programor nr. 3 të Shoqërisë për prodhimtari, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir.

13. Kërkesë nr. 11-204 me datë 27.03.2014, për regjistrimin e pakos programore nr. 15 të Shoqërisë për tregti dhe shërbime TOTAL TV Shkup.

14. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility