Seanca nr.19 – 25.04.2024

Agjenciа për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 19-të e mbajti me datë 25.4.2024, nëpërmjet lidhjes video-konferencë me fillim në ora 20:00.

 

RENDI I DITËS

  1. Miratim i propozim-procesverbalit nga seanca e 18-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 23.04.2024.
  2. Propozim-udhëzim për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit të transmetuesve për zgjedhjet Presedenciale dhe Parlamentare 2024.
  3. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër „KLAN MACEDONIA“ SHPKNJP eksport-import – Saraj, Shkup për shkelje të nenit 76b nga Kodi zgjedhor.
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility