Seanca nr. 19-të më datë 17.04.2013

Seanca nr. 19-të e Këshillit të Radiodifuzionit të RM-ës më datë 17.04.2013 (e mërkurë), me fillim prej ora 11:00

 

Rendi i ditës

 

1.    Propozime nga Këshilli i Radiodifuzionit i Republikës së Maqedonisë për plotësimin e Projekt – Ligjit  për mediat dhe shërbimet mediatike audiovizuale.

 

2.    Të ndryshmeAccessibility

Accessibility