Seanca nr. 2 – 11.01.2024

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 2-të publike e mbajti me datë  11.01.2024 (e enjte) me fillim prej ora 14:05 nëpërmjet lidhjes me vido-konferencë.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 1-rë publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 4.1.2024.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 1-rë e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 4.1.2024.
  3. Propozim-vendim për rritjen e Planit Financiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2024.
  4. Propozim-aktvendim për fshirje nga regjistri i transmetuesve të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive RADIO 5 ÇOKI SHPKNJP Prilep.
  5. Propozim-aktvendim për fshirje nga regjistri i transmetuesve të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive për veprimtari në radio RADIO ZORA SHPKNJP Delçevë.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility