Seanca nr.2 – 24.01.2022

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim – procesverbalit nga seanca e 1-rë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur më  05.01.2022.
  2. Shqyrtimi i raporteve tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga  01 tetor deri më  31 dhjetor 2021.
  3. Propozim për dhënien e miratimit për marrjen e vendimit për pagesën e mjeteve për qasje  në sistemin e shpërndarjes së internetit të Regjistrit Qendror.
  4. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik për lëndën e radhës të furnizimit publik  – shërbime: Shërbime auditimi.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik për lëndën e radhës të furnizimit publik – shërbime:  Shërbime nga Agjencia private për punësim.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik për lëndën e radhës të furnizimit publik – shërbime: Mirëmbajtja e instalimit zjarrëfikës spërkatës (nënstacion i thatë, spërkatës dhe pompa) dhe Mirëmbajtjen e aparateve zjarrëfikëse.
  7. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik për lëndën e radhës të furnizimit publik – shërbime:  Të dhënat për shtrirjen e radio stacioneve dhe për pjesën e shikueshmërisë totale të stacioneve televizive.
  8. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility