Seanca nr. 2 me datë 20.01.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 02 do ta mbaje me datë 20.01.2014 (e hënë) me fillim prej ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 02 do ta mbaje me datë 20.01.2014 (e hënë) me fillim prej ora 14:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 1 e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e mbajtur me datë 08.01.2014.

2. Propozim për Rebalancin e planit financiar më datë 20.01.2014 të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

3. Plotësimi i planit vjetor për furnizime publike në vitin 2014 i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

4. Informacion për nevojat e ndërrimit të planit strategjik për realizimin e auditimit të brendshëm për periudhën e viti 2014-2016 dhe të planit për të realizuar auditim të brendshëm për vitin 2014.

5. Analizë e procedurës për kundërvajtje gjyqësore për shkak të përcaktimit të shqiptimit të sanksioneve për kundërvajtje të nismës së procedurave për kundërvajtje kundër radiodifuzerëve.

6. Analizë e të gjitha masave të realizuara, dërgimi i paralajmërimeve dhe informim nga ana e Këshillit të radiodifuzionit të RM-ës kundër radiodifuzerëve dhe shkeljet më të shpeshta nga ana e radiodifuzerëve në periudhë prej datës 1 qershor deri më 31 dhjetor 2013.

7. Kërkesë nr. 11-09 me datë 13.01.2014, për regjistrimin e pakos së sërvisit programor nr. 50 të Telekomit Maqedonas SHA Shkup.

8. Kërkesë nr. 11-10 me datë 13.01.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 51 të Telekomit Maqedonas SHA Shkup.

9. Kërkesë nr. 11-11 më datë 15.01.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 20 të SHTR – operator i rrjetit Kabllor Kanal 16 Resen.

10. Kërkesë nr. 11-12 me datë 15.01.2014, për regjistrimin e pakos servisi programor nr. 7 të SHTR – operator i rrjetit kabllor Kratel Sat Vinicë.

11. Kërkesë nr. 11-13 me datë 15.01.2014, për regjistrimin e pakos digjitale digjitale të servisit programor nr. 25 të SHTR – operator i rrjetit kabllor ROBI Shtip, filialet Telekabell- pako digjitale për qytetet Shkup, Veles, Shtip, Manastir, Shën Nikolë, Strumicë, Koçani, Negotinë, Radovish dhe Kavadarci.

12. Kërkesë nr. 11-14 me datë 15.01.2014, për regjistrimin e e pakos së servisit programor nr. 23 të SHTR – operator i rrjetit kabllor Kanal 16 Resen.

13. Kërkesë nr. 11-15 me datë 16.01.2014, për regjistrimin pakos së servisit programor nr. 52 të Telekomit Maqedonas SHA Shkup.

14. Kërkesë nr. 11-16 me datë 16.01.2014, për regjistrimin e pakos së servisit programor nr. 4 të Shoqërisë për prodhim, tregti dhe shërbime BTV – NET Manastir.

15. Propozim vendim për anulimin e furnizimeve publike.

16. Propozim vendim për shpërndarjen e marrëveshjeve për furnizime publike të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

17. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility