Seanca nr.21 – 10.05.2024

Agjencisa për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën nr. 21 – e mbajti me datë  10.5.2024  nëpërmjet lidhjes video-konferencë me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 18-të të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 2.5.2024.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 20-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 2.5.2024.
  3. Raport për reklamimin e paguar politik të transmetuesve për rrethin e parë të fushatës zgjedhore për Zgjedhjet presidenciale 2024.
  4. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të operatorit TOTAL TV nga Shkupi për shkelje të nenit 143 nga LSHMAAV.
  5. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik – mallra: pijeve.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës për furnizim publik – shërbim: Riçertifikimi i standardit ISO 9001:2015 sistem për menaxhim të cilësisë.
  7. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility